Stichting voor beren

Bears in Mind logo

Bears in Mind is een stichting. Het heeft een bestuur en een aantal medewerkers en vrijwilligers. De projectcommissie van Bears in Mind selecteert de te ondersteunen projecten.

Geschiedenis
Voor het project Het Berenbos en andere opvangprojecten werd Bears in Mind (eerst als International Bear Foundation (Stichting Berenbos Rhenen) en later als Alertis) in 1993 opgericht. In de loop der jaren steunde Bears in Mind naast buitenlandse welzijnsprojecten, steeds meer projecten gericht op natuurbescherming, wetenschappelijk onderzoek en voorlichting & educatie. Inmiddels is Bears in Mind een internationaal bekende berenbeschermingsorganisatie, die wereldwijd maar vooral in Europese landen haar kennis, expertise en financiële middelen inzet voor bescherming van beren in het wild en hulp aan beren in nood.

Statuten en Beleidsplan
U vindt onze missie, visie en doelen op deze website. Het beleidsplan voor de jaren 2016 - 2021 en de Statuten zoals vastgelegd bij de KvK kunt u downloaden.

Erkend Goed Doel
Bears in Mind heeft de status van 'Erkend Goed Doel'. Deze erkenning is verleend door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), de toezichthouder van de goede doelen sector, en houdt in dat Bears in Mind voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Op onze website staat het CBF-Erkenningspaspoort. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.